Free Delivery And Returns For Every Order!
Menu
Shopping cart

מדיניות פרטיות

כללי

1. הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. על מנת להבין טוב יותר איזה מידע אנו אוספים ומהו השימוש שאנו עושים במידע זה, אנא קרא את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

מידע אודות המשתמש

2. מדיניות פרטיות זו מדגימה כיצד חתונה בלבן בע"מ (להלן: החברה) משתמשת ושומרת על המידע שאתה מספק ומוסר באתר www.shlish-fashion.co.il (להלן: "האתר"). כל מידע אישי ו/או אחר שאנו אוספים, נעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף לדיני מדינת ישראל.

סוג הפרטים והמידע

3. גלישה, ביקור ושימוש באתר יכול להיעשות בעילום שם. עם זאת, פעולות שונות עשויות לדרוש ממך לספק פרטים שונים, כגון: שם מלא, מספרי טלפון, כתובות דואר ודואר אלקטרוני, מספר תעודת זהות ומספר כרטיס אשראי.

4. אנו עשויים לאסוף גם את המידע הבא: מידע אודות השימוש שלך באתר, מידע אודות עסקאות הנעשות באמצעות האתר ו/או כל מידע אחר שאתה מוסר ו/או מעלה ו/או מפרסם על גבי האתר.

5. אם ברצונך כי פרטייך יימחקו מן המאגר, או אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, וברצונך לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי, תוכל לעשות זאת, בכל עת באמצעות פניה לכתובת דוא"ל info@shlish-fashion.co.il.

מידע מקוון בלבד

6. מדיניות פרטיות זו חלה על מידע הנאסף במסגרת השימוש שלך באתר בלבד.

7. המידע הנזכר לעיל עשוי בין השאר לשמש ל:

א. לאפשר ולשפר את הגישה שלך ואת השימוש בשירותים של האתר;

ב. להתאים לך אישית את האתר ושירותיו;

ג. לשפר את שירות הלקוחות;

ד. לנהל טוב יותר את האתר;

ה. לספק לך את השירותים ו / או המוצרים שאתה רוכש;

ו. לשלוח את הדו"חות, תקשורת שיווקית, מיילים תקופתיים חשבוניות בדבר שירותים ו / או את המוצרים;

ז. לעבד את העסקאות שנעשו באמצעות האתר;

ח. לפרסם באתר מידע אודותיך;

ט. לצורך פרסום באתרי רשתות חברתיות, כגון Facebook, Twitter, וכיו"ב.

8. אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לסוכנים שלנו או לקבלני המשנה שלנו או לכל צד שלישי אחר למטרות אלה. עם זאת, סוכן או קבלן משנה יחויבו להשתמש במידע בהתאם לתנאים של מדיניות פרטיות זו.

9. בנוסף, אנו עשויים לחשוף מידע אישי אם וכאשר אנו סבורים כי שחרור כזה הוא ראוי ו / או נחוץ בכדי לציית לחוק, כדי לקיים את פסיקת בית משפט ו / או צו בית משפט, כדי להגן על זכויותינו ועל זכויותיהם של צדדים אחרים ו / או על רכושם ועל מנת לאכוף את המדיניות באתר.

10. כתובת דואר אלקטרוני שסופקה על ידך לאתר לצורך עיבוד תקשורת ו/או הזמנות ו/או עסקאות מכל סוג שהוא, תשמש למטרה הבלעדית של שליחת למשתמשים מידע ועדכונים רלוונטיים לשימוש שלך באתר האינטרנט, כמו גם לתקשורת עמך ו/או להזמנות שלך.

11. אם וכאשר אתה מעדיף להפסיק לקבל חומרי שיווק ו / או הודעות דוא"ל עתידיות, אנא עקוב אחר ההוראות לביטול הרישום המפורטות בחלק התחתון של כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים לך.

אבטחה

12. אנו ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך.

13. אנו נוקטים באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים באתר נדרשים לספק לצורך ביצוע הזמנה או לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש.

14. פרטים אישיים של המשתמש לא יועברו אל מחוץ לאתר ללא הסכמתך, אלא בתנאים שהוזכרו לעיל.

עוגיות (cookies)

15. עוגייה היא מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש.

16. אנו משתמשים בעוגיות כדי לפקח ולנתח נתונים על התנועה באתר, לזכור ולנתח פריטים המועברים על ידי המשתמש לאתר וכדי לשמור את העדפות המשתמש לשימוש עתידי באתר.

17. ניתן לחסום עוגיות דרך הגדרות הדפדפן. אפשרות זו עלולה לגרום לשירותים מסוימים שבאתר להציג תקלה ו/או שלא לפעול כראוי. המשתמש יכול עדיין לעשות שימוש באתר באופן מלא, לתקשר ולהזמין פריטים ושירותים על ידי פנייה ישירה לשירות הלקוחות.

קישורים ו/או שירותים של צדדים שלישיים

18. האתר עשוי להציע ו/או לכלול שירותים ו/או מוצרים המסופקים על ידי צדדים שלישיים. לצדדים אלה יש מדיניות פרטיות ותנאי שימוש משלהם.

19. אנו לא יכולים לקחת ולא לוקחים אחריות בכל הקשור לפעילות, לשירותים ו/או למוצרים של צדדים שלישיים אלה.

חיבור דרך אתרים חיצוניים (כגון Facebook, Google וכד')

20. יתכנו דרכים שונות להתחבר וליצור "User" ו/או להעלות ו/או ליצור קישור לפרטים אישיים באתר. במקרים מסוימים ניתן לבצע חיבור לאתר וזיהוי פרטי המשתמש דרך אתרים חיצוניים, כגון חיבור לחשבון Facebook או Google. אנו נעשה כל שביכולתנו לשמור, גם במקרים אלו, על פרטיותך. יובהר, כי אין באפשרות האתר לפקח או לנטר על מידע שמועבר מאתרים חיצוניים ועל כן לא נהיה אחראים להפרות פרטיות הנגרמות עקב הזדהות או העברת נתונים מאתרים חיצוניים אלו.

21. בטרם השימוש באתר זו דרך אתר חיצוני אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר החיצוני.

שימוש במדיה ופרטים מזהים דרך אתרים חיצוניים (כגון Facebook, Google וכד')

22. תיתכן אפשרות לאפשר לאתר זה גישה לפרטים אישיים ומדיה (תמונות, סרטים וכד') הנמצא באתרים חיצוניים (אתרי מדיה חברתית, וכד'). אנו נעשה כל שביכולתנו לשמור, גם במקרים אלו, על פרטיותך אולם יובהר כי אין באפשרות האתר לפקח או לנטר על מידע שמועבר מאתרים חיצוניים ועל כן לא נהיה אחראים להפרות פרטיות הנגרמות עקב הזדהות או העברת נתונים מאתרים חיצוניים אלו.

23. יובהר, כי במתן ההרשאה לחיבור האתר עם האתרים החיצוניים הנך מאפשר לאתר גישה מלאה ובלתי אמצעית למדיה אשר העלית לאתרים הללו.

24. בטרם השימוש באתר זה דרך אתר חיצוני אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר החיצוני.

תנאי שימוש

25. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש באתר, המפרטים ומרחיבים את תנאי השימוש, הויתורים וההגבלות השונות. בעצם השימוש באתר אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאי השימוש באתר.

26. ניתן לעיין בתנאי השימוש של האתר ב: https://shlish-fashion.co.il/conditions-of-use.

הסכמה מדעת

27. בעצם השימוש באתר אתה מסכים ומאשר את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש.

עדכון מדיניות

28. אנו יכולים לשנות ו / או לערוך ו / או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. אתה מוזמן לבדוק את העמוד מדי פעם כדי לוודא שאתה מכיר את כל השינויים.

יצירת קשר

29. בכל שאלה ו/או בקשה הקשורה לסוגיות פרטיות ומדיניות פרטיות זו, אנא אל תהססו ליצור עמנו קשר ב:

חברת חתונה בלבן בע"מ (ח.פ 516059128)

מען למכתבים: ת.ד. 4164 נס ציונה

מספר טלפון: 0773634044.

כתובת דואר אלקטרוניinfo@shlish-fashion.co.il.

(גרסה 1.0 מיום: 16.1.2020)